Hälsa

Så fungerar analys av tarmflora

På https://symbiome.io kan ett paket för egen tarmfloraanalys beställas. Vad innehåller paketet? Vad kostar det? Vad kan analysen visa?

Så fungerar tarmflora analys

 • Beställ test
  På https://symbiome.io (i butiken) kan en tarmfloraanalys beställas. Priset är ca 2 000 kr vid köp av ett test. Önskas prenumeration över 3 månader ges ca 40 % rabatt.
 • Leverans
  Efter 1 – 2 dagar efter beställning kommer provet att levereras till beställaren.
 • Följ instruktionerna
  I paketet finns tydliga instruktioner för hur tarmanalysen ska genomföras.
 • Undersökning och provsvar
  Proverna skickas in till analys varpå provsvar ges. Enklast är att ladda hem företagets app varpå provsvaren nås där. Svar som visar på om tarmfloran har en balans som är inom riktvärdena eller inte.
 • Agera
  Utifrån provsvaren ges även rekommendationer för hur personen kan agera för att förbättra sitt mående. Enligt företaget kommer de presentera en ”anpassad diet” vilket är första steget till bättre tarmhälsa.

Vad kan tarmfloraanalysen upptäcka?

 • Obalans
  Analysen kan upptäcka ”obalans i tarmfloran” vilket alltså är grunden för flera magproblem. Hälsoproblem som, om de upptäcks, kan behandlas och åtgärdas.
 • Samband med sjukdomar
  Analysen jämför även din tarmflora mot tarmfloror typiska för olika sjukdomar som diabetes, fetma, IBS och viss depression.
 • Förändringar över tid
  Gör en första mätning och få därmed ett startvärde som sedan kan följas upp över tid. Se hur kost, motion och eventuella kosttillskott kan förändra balansen i tarmen och därmed det allmänna måendet.

Mäter bakterier

De prov som erbjuds på https://symbiome.io mäter framförallt bakteriemängden. Vid en låg mångfald är det exempelvis betydligt större risk för att få sämre hälsa och vissa sjukdomar. Det är även möjligt att mäta mängden av de bakterier som i sin tur producerar B och K vitamin. Vid för låg nivån av dessa vitaminer kan det alltså vara brist på bakterier som är den underliggande orsaken. Mätningen visar även viss inflammation samt sambandet mellan hur tarmfloran ser ut hos individer med specifika sjukdomar.

Kan aldrig ställa diagnos

Egentester, oavsett hur dessa är utformade, är inte tillräckligt för att ge en diagnos. Dessa tester kan däremot ge en fingervisning om att läkare bör kontaktas samt användas för att följa upp behandling eller ändrad livsstil. Detta för att se hur olika åtgärder påverkar tarmbalansen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *