Hälsa

Köp SUP och njut av vattnet!

Vårt råd till dig är enkelt: köp SUP istället för att hyra! Sup (stand up paddleboarding) är en populär vattensport som har blivit allt mer populär de senaste åren. När man funderar på att testa en ny aktivitet kan det vara en bra idé att hyra utrustning först för att se om man gillar det. Men för vissa personer kan det vara en fördel att köpa en SUP-bräda istället för att hyra.

Köp SUP istället för att hyra

Köp SUP istället för att hyra en sådan! Nedan är några exempel på personer som bör överväga att köpa en SUP-bräda istället för att hyra. Vi går även igenom några anledningar till varför det är bättre att köpa än att hyra:

 • Regelbunden paddlare. Om du planerar att paddla regelbundet kan det vara mer kostnadseffektivt att köpa en SUP-bräda än att hyra varje gång.
 • Boende vid vattnet. Om du bor vid sjön eller havet och har tillgång till vattnet kan det vara bekvämare att äga din egen SUP-bräda. Det gör det enklare att ta sig ut på vattnet spontant och njuta av vattensporten.
 • Transport. Om du har ett fordon som kan transportera en sup-bräda eller har möjlighet att lagra den på en båtkaj kan det vara enklare att köpa en egen bräda. Detta istället för att hyra och transportera brädan varje gång.
 • Paddlingsstil. Om du har en specifik paddlingsstil eller föredrar en viss typ av SUP-bräda, kan det vara mer fördelaktigt att äga din egen bräda istället för att hyra. Det gör det möjligt att välja en specifik bräda som passar just dina behov och preferenser.
 • Kostnadseffektivt. Om du planerar att paddla mycket och på sikt kommer att hyra en bräda oftare, kan det bli mer kostnadseffektivt att köpa din egen bräda. Det kan också bli billigare att köpa än att hyra över en längre period.

Att köpa en SUP kan vara fördelaktigt för regelbundna paddlare, personer som bor vid vattnet, personer med möjlighet till transport, personer med specifik paddlingsstil och de som vill spara pengar att köpa en sup-bräda istället för att hyra. Om du är osäker på om du ska hyra eller köpa en sup-bräda, tänk på hur ofta du planerar att paddla och vilka behov du har för att göra det bästa valet för dig.

Hälsa

På https://symbiome.io kan ett paket för egen tarmfloraanalys beställas. Vad innehåller paketet? Vad kostar det? Vad kan analysen visa?

Så fungerar tarmflora analys

 • Beställ test
  På https://symbiome.io (i butiken) kan en tarmfloraanalys beställas. Priset är ca 2 000 kr vid köp av ett test. Önskas prenumeration över 3 månader ges ca 40 % rabatt.
 • Leverans
  Efter 1 – 2 dagar efter beställning kommer provet att levereras till beställaren.
 • Följ instruktionerna
  I paketet finns tydliga instruktioner för hur tarmanalysen ska genomföras.
 • Undersökning och provsvar
  Proverna skickas in till analys varpå provsvar ges. Enklast är att ladda hem företagets app varpå provsvaren nås där. Svar som visar på om tarmfloran har en balans som är inom riktvärdena eller inte.
 • Agera
  Utifrån provsvaren ges även rekommendationer för hur personen kan agera för att förbättra sitt mående. Enligt företaget kommer de presentera en ”anpassad diet” vilket är första steget till bättre tarmhälsa.

Vad kan tarmfloraanalysen upptäcka?

 • Obalans
  Analysen kan upptäcka ”obalans i tarmfloran” vilket alltså är grunden för flera magproblem. Hälsoproblem som, om de upptäcks, kan behandlas och åtgärdas.
 • Samband med sjukdomar
  Analysen jämför även din tarmflora mot tarmfloror typiska för olika sjukdomar som diabetes, fetma, IBS och viss depression.
 • Förändringar över tid
  Gör en första mätning och få därmed ett startvärde som sedan kan följas upp över tid. Se hur kost, motion och eventuella kosttillskott kan förändra balansen i tarmen och därmed det allmänna måendet.

Mäter bakterier

De prov som erbjuds på https://symbiome.io mäter framförallt bakteriemängden. Vid en låg mångfald är det exempelvis betydligt större risk för att få sämre hälsa och vissa sjukdomar. Det är även möjligt att mäta mängden av de bakterier som i sin tur producerar B och K vitamin. Vid för låg nivån av dessa vitaminer kan det alltså vara brist på bakterier som är den underliggande orsaken. Mätningen visar även viss inflammation samt sambandet mellan hur tarmfloran ser ut hos individer med specifika sjukdomar.

Kan aldrig ställa diagnos

Egentester, oavsett hur dessa är utformade, är inte tillräckligt för att ge en diagnos. Dessa tester kan däremot ge en fingervisning om att läkare bör kontaktas samt användas för att följa upp behandling eller ändrad livsstil. Detta för att se hur olika åtgärder påverkar tarmbalansen.

Hälsa

I Sverige gäller fri prissättning på tandvård vilket gör att det kan vara lönsamt att jämföra priserna innan klinik väljs. En jämförelse av prisskillnader på tandläkare i Solna visar att priserna varierar – framförallt på mer komplicerade behandlingar.

Ger fri prissättning lägre priser?

Tanken med fri prissättning är att skapa konkurrens på marknaden och att därmed tandläkare med överpriser inte ska få några kunder. Marknaden regleras därmed själv. Det finns däremot olika åsikter om fri prissättning gynnar konsumenten med lägre pris eller om det bara gör det svårare att jämföra. Men oavsett åsikt så är det tydligt att det finns pengar att spara. Inte minst för de som bor i större stad där utbudet är stort av tandläkare.

Referenspris visar riktning

Alla tandläkare i Solna måste visa upp sina priser på ett tydligt sätt. Det sker generellt både via hemsidan och på kliniken. Det finns inget som anger att de måste ha ett pris nära referenspriset men om deras pris är betydligt högre kan man som kund även jämföra mot andra kliniker.

Prisexempel från tandläkare i Solna

 • Årlig undersökning
  Pris – 865 kr, Riktpris 865 kr
 • Fullständig parodontal undersökning
  Pris – 1200 kr, Riktpris 855 kr
 • Särskilt tidskrävande smärtbehandling
  Pris – 2000 kr, Riktpris 1710 kr

Tydlig jämförelse av prislistorna

Det kan vara svårt att som privatperson förstå alla begrepp som tandläkarna använder. Därmed kan det vara svårt att ställa prisnivåerna hos tandläkare i Solna mot varandra. Men genom att använda deras nedladdningsbara prislista brukar det bli lättare. Varje behandling har nämligen en nationell kod. Det kan exempelvis vara Röntgenåtgärd 121. Om en tandläkare anger att behandling behöver ske går det att fråga om numret på åtgärden varpå priset kan ställas mot en annan tandläkare i Solna för exakt samma behandling.

Detta system har införts just med konsumenten i fokus. Med riktpris samt nationellt åtgärdsnummer blir det tydligare för konsumenten vad det kostar (och borde kosta) för de behandlingar som sker.

Pris på tandläkare i Solna– genom hela behandlingen

Att vissa tandläkare i Solna har extra lågt pris på årlig undersökning kan bero på att de vill knyta upp fler kunder till sig. De som går på en årlig undersökning kommer till stor sannolikhet även betala för eventuella behandlingar som behöver genomföras. De kanske förlorar en del på låga priset på undersökningarna – men tar igen det på en långvarig kund.

Hälsa

I moderna tider spenderas otroligt mycket pengar på att marknadsföra olika hälsokost, träningsprogram och annan input som ska bidra till en bra hälsa. Problemet med denna marknadsföring är att många ofta inte skapar en egen bild av vad god hälsa är, utan bara kopierar det som media säger. Vägen till att få en god hälsa börjar inte med att lyssna på all reklam, utan det börjar med att ställa frågan: vad är hälsa för dig? Att definiera vad hälsa är för sin egen del är det viktigaste steget att skapa en god hälsa.

Definition av god hälsa

Som nämnt finns det många olika delar av saker som bidrar till god hälsa. Visst är det viktigt att träna, att äta hälsosamt och att överlag tänka på sin hälsa genom livets gång. Men det är ännu viktigare att göra sådant som får en att må bra, oavsett vad alla andra säger. Dessutom är hälsa mycket mer än sådant som kan beskrivas materiellt; det handlar om hur man mår på insidan. Därför kan hälsan delas upp i tre bitar;

 • Den fysiska delen handlar om hur man mår i kroppen. Är kroppen stark? Svag? Finns det energi, eller inte? Ges kroppen den motion den behöver?
 • Den mentala delen inkluderar ens mående rent känslomässigt. Vilka känslor finns här; glädje, sorg, ilska? För att må bra måste den mentala delen vara balanserad.
 • Kost spelar en stor roll här. Det man äter påverkar hur man mår både fysiskt och mentalt. Därför är det viktigt att ha en kost som ger en energi och som bidrar till välmående.

Att få en bra hälsa

Vägen till god hälsa är inte så svår som man kan tro. Det handlar ju bara om att hitta det som får en att må bra. Ett viktigt steg kan vara att ställa sig de frågor som nyss nämnts. Hur mår kroppen? Om det känns som att den mår bra så är det bara att fortsätta på samma sätt, men om inte, så bör man ändra på vanorna. Motion är otroligt viktigt här, men bara så länge det känns rätt. Hur känns det mentalt? Om det finns många hjärnspöken kan det vara dags att ta hand om dessa. När det kommer till vad man äter bör man även vända sig inåt, för att se hur kroppen reagerar på den mat man äter. Kombinera känsla med fakta om vilka matvanor som är bra.