Okategoriserade

Använd ett bemanningsföretag för sjuksköterskor till er fördel

Det händer tyvärr titt som tätt att sjuksyrror och andra medarbetare i vården går in i väggen och drabbas av utbrändhet. Detta är som bekant ett växande problem till följd av en längre tid med stora påfrestningar på vårdcentralen. Därför drabbar detta vårdgivare av alla storlekar och skepnader runt om i vårt avlånga land. För att motverka detta kan ni använda er av ett bemanningsföretag för sjuksköterskor. Här förklarar vi hur ni kan göra detta för att motverka utbrändhet hos era medarbetare.

Vad kan vi som arbetsgivare göra för att motverka utbrändhet?

Förekomsten av utbrändhet inom vården är tyvärr förhållandevis hög. Detta kan bero på att vårdpersonalen ibland är lite väl gift med sitt arbete. Även om medarbetarna älskar sitt jobb och gärna vill jobba jämt och ständigt bör inte arbetet ta över hela livet för individen. Det är viktigt med en hälsosam balans mellan fritid och arbete.

Därför kan ni som arbetsgivare märka stor skillnad om ni bestämmer er för att arbeta mer förebyggande med att stävja utbrändhet på arbetsplatsen. Sjuksyrror och andra medarbetare som mår bra och har en bra balans i livet kommer inte bara vara lyckligare utan även göra ett bättre jobb med patienterna. Därför är det viktigt att medarbetarna ges möjlighet att kunna ta ledigt då och då så att inte den långsiktiga stressnivån blir alltför hög.

Så kan ett bemanningsföretag för sjuksköterskor ge era medarbetare andrum

Det är svårt att rekrytera kompetent personal inom vården. Därmed är det också en utmaning att kunna bevilja personalen den ledighet som de såväl behöver. Men genom att samarbeta med ett bemanningsföretag för sjuksköterskor får ni möjlighet att ge era medarbetare ett välbehövligt andrum. De sjuksyrror vilka hyrs in som konsulter kan nämligen användas för att avlasta den ordinarie personalstyrkan vid behov. På så vis kan ni främja en hälsosam balans samt motverka utbrändhet på er arbetsplats.

De tecken som ni bör vara uppmärksamma på hos era medarbetare som kan ligga i farozonen är:

  • dålig balans mellan arbete och fritid
  • ett påtagligt ointresse för arbetet
  • ohälsosamma kost- och träningsvanor
  • ilska och irritation
  • en oförmåga att se positivt på framtiden.